Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 29. október

* okolo 290 Edessa (dnes Urfa – Şanlıurfa – v Turecku)
† okolo 360 blízko mesta Kiduna pri Edesse, dnes Kadin, mestská časť mesta Urfa (Şanlıurfa) v juhovýchodnom Turecku

Význam mena: otec mnohých ľudí (hebr.)

Atribút: dlhá červená brada

Abrahám sa narodil v Edesse v Mezopotámii v bohatej rodine. Rodičia mali predstavu, že sa ožení, dokonca mu vybrali aj manželku. On to však odmietol. Utiahol sa do púšte, aby mohol žiť v tichu a samote a venovať sa jedine Bohu. Jeho prísny život časom prilákal mnohých iných, ktorí začali žiť podobne. Istý čas žil v zamknutej chatrči. Jedlo mu nosili jeho učeníci. Keď mu zomreli rodičia, všetok majetok rozdal. Na žiadosť edesského biskupa založil aj ďalšie pustovne. Pohania ho prenasledovali, lebo pri istej príležitosti im zničil modly. No neskôr sa aj oni obrátili.  Jeho zásluhou sa obrátila jeho neter sv. Mária z Kiduny. Tradícia hovorí, že zomrel vo veku okolo 70 rokov.