Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý (vyhlásený pravoslávnou cirkvou)

Sviatok: 21. august

* 12. storočie Smolensk, Rusko
† okolo 1222 tamtiež

Sv. Abrahám zo Smolenska, ruská ikona

Sv. Abrahám zo Smolenska, ruská ikona

Biblista a mních, ktorý počas svojho života podstúpil veľa súdnych procesov. Narodil sa v bohatej rodine v Smolensku v Rusku. Ako dieťa osirel a vzdal sa dedičstva, aby sa stal mníchom. Vstúpil do kláštora v Bogoroditskay a v tej oblasti sa venoval apoštolskej činnosti v prospech chorých a chudobných. Abrahám si ako asketicky žijúci biblista ohlasujúci posledný súd znepriatelil mnohých členov svojej náboženskej komunity a nakoniec zo svojho kláštora odišiel a pridal sa k mníchom sv. Kríža. Ani tu však nebol prijatý, boli proti nemu vznesené obvinenia z kacírstva, amorálnosti a pýchy. Po oddelených súdnych procesoch bolo jeho meno očistené. Povolali ho späť do kláštora v Bogoroditskay, no smolenský biskup Ignácius mu odoprel právo vykonávať kňazské povolanie. Keď mesto trpelo veľkým suchom, obyvatelia si žiadali, aby sa Abrahám vrátil opäť do svojej funkcie. Toto volanie o opätovné dosadenie do úradu viedlo k druhému vyšetrovaniu, ktoré očistilo jeho povesť. Biskup Ignácius sa Abrahámovi za jednanie, akého sa mu dostalo, ospravedlnil. Abrahám sa stal opátom kláštora Božej Matky, kde prijímal návštevy ľudí, ktorí ho mali vo veľkej úcte kvôli jeho odvahe a pokore. Svoju životnú púť ukončil v kláštore Božej Matky.