Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. máj

† okolo 515

Pustovník Abran spolu so svojimi piatimi mladšími bratmi a troma sestrami opustil Írsko a vylodil sa v Británii. Tu všetci pokračovali v pustovníckom živote a do veľkej miery ovplyvnili miestnych ľudí. Abran i všetci jeho súrodenci boli vyhlásení za svätých.