Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. apríl

* Solún, Grécko
† 469 Como, Taliansko

Význam mena: bohatý (lat.)

Biskup a uznávaný teológ, narodený v Solúne. Stal sa biskupom v Como v Taliansku, a v roku 450 sa zúčastnil koncilu v Konštantínopole. Vďaka jeho neobyčajnému intelektu a svätosti ho pápež Lev Veľký poslal k cisárovi Theodóziovi II. ako posla svojej biskupskej stolice. Jeho misia ho viedla až do Chalcedonu, kde sa zúčastnil koncilu v roku 45,1 a do Milána, kde sa koncil konal roku 452. Na týchto konciloch Abundius vystupoval v úlohe hovorcu pápeža, jasne hlásajúc funkciu cirkvi a vyjadrujúc jej obavy.