Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. apríl

† okolo r. 564 Rím, Taliansko

Sv. Abundius pôsobil ako kostolník v chráme sv. Petra v Ríme. Podľa svedectva pápeža Gregora Veľkého, ktorý napísal niekoľko udalostí z jeho života, bol človekom pokorným a obdareným mnohými darmi, ktorými slúžil ľuďom a Cirkvi.