Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. júl

† 854 Córdoba, Španielsko

Sv. Abundius pôsobil ako kňaz v v obci Ananelos pri Córdobe. Bolo to počas nadvlády Maurov, ktorí boli voči kresťanom nepriateľskí. Kvôli jeho nebojácnym kázňam ho zatkli a predviedli pred kalifa v Córdobe. Ten mu ponúkol dve možnosti: buď sa zriekne svojej viery alebo zomrie. Abundius sa rozhodol pre Krista. Kalif ním opovrhol a dal ho sťať.