Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. september

† okolo 304 Rím

Sv. Abundius bol kňazom v Ríme. Spolu s diakonom Abundaciom ho zatkli, keďže odmietli si uctiť pohanských bohov. Väznili ich v Mamertínskom väzení. Keď nadišiel deň popravy, viedli ich cestou z väzenia na popravisko. Podľa tradície pri Prima Porta v Ríme stretli senátora Marciána, ktorý oplakával svojho práve zosnulého syna Jána. Abundius sa za neho modlil a chlapec sa prebral k životu. Marcián so synom sa na mieste stali kresťanmi. Všetkých štyroch vzápätí sťali.