Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(Adelheid)

Svätá

Sviatok: 16. december

* okolo 931 Burgundsko, Francúzsko
† 16. december 999 Seltz, Alsasko, Francúzsko

Sv. Adelaida bola dcérou burgundského kráľa Rudolfa II. Po jeho smrti sa jej matka vydala za lombardského kráľa. Adelaidu zasnúbili s jeho synom Lotharom. V roku 947 sa Adelaida za neho vydala. Lothar II. panoval ako kráľ Dolného Burgundska a Talianska. V roku 950 ho však otrávili. Vrahom bol pravdepodobne Berengár II. z Ivrey, ktorý sám seba urobil kráľom a nútil Adelaidu, aby sa vydala za jeho syna Adalberta. Keď to odmietla, obral ju o majetok a uväznil na hrade Rocca di Garda pri jazere Lago di Garda neďaleko Verony. Tam ju týral. Oslobodil ju istý kňaz Martin. Vyviedol ju podzemnou chodbou. Skryl ju aj s jej malou dcérou Emmou v lese. Živili sa rybami chytenými v jazere. Následne sa dostali na zámok do Canossy, kde ich prichýlil Alberto Uzzo.

V tom čase nemecký cisár Oto I. Veľký vytiahol do boja a obsadil severné Taliansko. Adelaidu vyslobodil zo zajatia a v roku 951 si ju vzal v Pavii za ženu. Adelaida sa tak dostala do Nemecka. V roku 962 sa konala v Ríme korunovácia. Pápež Ján XII. odovzdal Otovi a Adelaide cisárske koruny. Adelaida aj ako nemecká cisárovná sa snažila o život viery. Snažila sa, aby do Nemecka prišla reforma kláštorného života, ktorá začala v Cluny. Cisár Oto I. v roku 973 zomrel. Adelaida prevzala vládu namiesto mladého Ota II. Najbližším poradcom jej bol sv. Majolus, clunyjský opát. Mladý Oto II. sa oženil s gréckou princeznou Teofanou. Spolu sa nevedeli dočkať vládnej koruny. Odpor voči Adelaide rástol.

Adelaida sa preto čoskoro vrátila do svojho rodného Burgundska. Založila viacero kláštorov. Nasledovalo zmierenie so synom a potom niekoľko príjemných rokov, ktoré strávila v Taliansku. V roku 983 zomrel jej syn Oto II. Adelaida sa vrátila a spolu s Teofanou za pomoci biskupa Willigisa z Mainzu prebrali vládu namiesto vnuka Ota III. V roku 988 musela Adelaida znova ustúpiť, keďže ju ako starú cisárovnú nechcel v Lombardii akceptovať. Ako cisárovná sa však vrátila znova, pretože Teofana zomrela v roku 991. Panovala so všetkou múdrosťou a prezieravosťou. Dala postaviť viacero kláštorov a povolala misionárov do severného Nemecka.

Oto III. prevzal vládu v roku 994. Kvôli tlaku kráľovského dvora Adelaida radšej odišla. Uchýlila sa do kláštora, ktorý založila, v meste Seltz v Alsasku. Tam v roku 999 zomrela. Pochovali v Seltzi. K jej hrobu prúdilo mnoho pútnikov. Uctievali si ju aj v kláštore v Cluny. Opát sv. Odilo opísal jej život a nazval ju „cisárovnou všetkých cisárovien“. Počas reformácie sa jej pozostatky stratili. Časť z nich sa nachádza v Hannoveri.