Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 9. júl

* okolo 1528, † 9. júla 1572; 
* okolo 1542, † 9. júla 1572

Atribúty: zobrazovaní ako premonštráti, so sľučkou, pri šibenici, s tiarou, kalichom, monštranciou, knihou a palmou víťazstva

Mučeníci z Gorkumu, obraz Cézara Fracassinieho, Vatikán

Adrián Jansen, prezývaný „Becanus“, pretože pochádzal z Hilvarenbeek (Brabantsko), vstúpil roku 1544 do premonštrátskeho opátstva Middelburg v nizozemskej provincii Zeeland. Pôsobil ako novicmajster a kaplán. Okolo roku 1560 sa stal farárom v Agterkerke a roku 1572 farárom v Monster. 
Adrián bol vo svojej farnosti, kde žilo aj niekoľko kalvínov, príkladným pastierom. Roku 1572 prepadli faru „gézovia“ a Adriána a jeho spolubrata Jakuba Lacoupe, ktorý v Monster pôsobil ako kaplán, uniesli. Rovnaký osud postihol aj jedného augustiniána a dominikána, jedenásť františkánov a štyroch svetských kňazov; museli kráčať ulicami mesta cez pokrikujúci dav, bití a ponižovaní, podrobiť sa prísnym výsluchom, pri ktorých obhajovali reálnu prítomnosť Krista v eucharistii a primát pápeža. Odopreli im jedlo, kruto ich týrali a mučili, nakoniec ich vzali do Gorcumu (Gorinchem) a tam ich obesili.
Aj Jakub Lacoupe z Oudenaarde (Flandry) bol kanonik opátstva Middelburg. Roku 1566 prestúpil k reformácii, stal sa protestantským pastorom a pásal proti katolíckej cirkvi. Jeho otec a brat, ktorý bol tiež premonštrátom v Middelburgu, ho dokázali o pár mesiacov neskôr prehovoriť k návratu do kláštora. 
Opát Nikolaus van den Bucht ho po piatich rokoch pokánia v opátstve Marienweerd menoval roku 1572 kaplánom v Monster. Spolu so svojim farárom Adrianom Jansenem zomrel 9. júla 1572. Ich relikvie sa nachádzajú v Gorcume, Bruseli a Averbode.
Schválenie úcty: blahorečenie 24. 11. 1675 Klementom X. a svätorečenie 29. 06. 1867 Piom IX.