Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 5. marec

† 309 Cézarea, Palestína

Význam mena: narodený v Adrii – Rovigo

Atribút: Palma

Podľa svedectva cirkevného historika Euzébia Adriána umučili 5. alebo 7. marca roku 309 spolu s Eubulom počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Obaja prišli do Cézarey v Palestíne, aby pomohli kresťanským obyvateľom tohto mesta, ktorých trápili prenasledovatelia. No zakrátko ich objavili a keďže sa nechceli vzdať svojej viery, hodili ich levom. Adriána dorazili mečom. V gréckych liturgických knihách sa nachádzala už dávno na 7. alebo 8. marca spomienka na svätých mučeníkov Eubula a Juliána. Meno Julián je zrejme skomolenina mena Adrián. V Hieronymovom martyrológiu sa na 5. marca uvádza spomienka na svätých Adriána a Euvola.