Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 29. január

† okolo 345

Perzský pustovník, ktorý sa zapojil do boja proti arianizmu. Narodil sa na hraniciach Perzie a Sýrie. Konvertoval na kresťanstvo a stal sa pustovníkom v Edesse; časom sa presťahoval do Antiochie (dnešné Turecko). Jeho pustovňa priťahovala davy, boli ohlásené zázraky. Keď Afraates verejne vystúpil proti Árijcom, služobník cisára Valensa sa ho pokúsil zavraždiť. Keď sluha náhle umrel, Valens túto smrť pochopil ako Božie znamenie. Ochraňoval Afraatesa a odmietol žiadosť árijcov o vyhostenie pustovníka. Afraates sa niekedy uvádza ako biskup kláštora Mar Mattai blízko Mosulu v Mezopotámii. Pravdepodobne bol mučeníkom, údajne napísal mnohozväzkovú obranu viery nazývanú „Vysvetlenie“, ktorá je najstarším rozsiahlym dokumentom v Sýrijskej cirkvi. O Afraatesovi sa často hovorí ako o „Perzskom mudrcovi“.