Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. apríl

1. storočie

V Rímskom martyrológiu sa na dnešný deň nachádza spomienka na sv. Afrodízia, mučeníka. Je možné, že bol biskupom v meste Béziers na juhu Francúzska. Spolu s ním sa v minulosti v Rímskom martyrológiu a v Acta Sanctorum spomínali aj mená ďalších mučeníkov: sv. Karalippus, kňaz, sv. Agapius, Euzébius a ďalší, spolu takmer 200 mučeníkov.

Sv. Gregor z Tours zaznamenal legendu, podľa ktorej Afrodízius pochádzal z Egypta a počas úteku sv. Rodiny z Betlehema do Egypta ich ukryl.