Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 20. apríl

Význam mena: čistá (gr.)

* okolo 1268 Gracciano-Abbadia pri Montepulciane, Taliansko
† 20. apríl 1317 Montepulciano, Taliansko

Atribúty: kríž, model mesta Montepulciano

Sv. Agnesa z Montepulciano, okolo 1690, chrám v Montepulciane

Sv. Agnesa z Montepulciano, okolo 1690, chrám v Montepulciane

Sv. Agnesa pochádzala zo vznešenej rodiny Segni. Podľa tradície, keď mala deväť rokov, proti vôli svojich rodičov požiadala o vstup do kláštora „Sorelle del Sacco“, žobravých sestier v Montepulciano. Rodičia pre ňu plánovali život v bezstarostnosti a bohatstve. Agnesa mala dar osobitnej zbožnosti. Po pobyte v kláštore žobravých sestier ju poslali spolu s novicmajsterkou do Procena, kde založili kláštor. Vtedy mala Agnesa 15 rokov. Vďaka výnimke, udelenej pápežom, sa v tomto kláštore stala Agnesa prvou predstavenou. Rýchlo sa stala známou vďaka svojej dôslednosti v rehoľnom živote. Na žiadosť jej krajanov sa v roku 1306 vrátila do Montepulciana a založila tam nový kláštor s augustiniánskou regulou. V roku 1311 však požiadala o začlenenie kláštora do dominikánskeho rádu. Až do svojej smrti tam zostala predstavenou. Zvlášť si uctievala dieťa Ježiša a jeho Matku.

Agnesu si vážila aj sv. Katarína Sienská, nazývala ju „slávna matka“. V liste, ktorý napísala Agnesinej nástupkyni, vyzdvihuje hlavne pokoru ako jej najväčšiu čnosť.