Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

V súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na túto sväticu už neuvádza

Svätá

Sviatok: 13. jún

3. storočie

Narodila sa ako dieťa kresťanských rodičov v Bibluse vo Fenícii. Uväznená bola počas Diokleciánovho prenasledovania a hoci mala len 12 rokov, mučili ju a nakoniec ju na príkaz starostu Volusiana sťali, keďže sa odmietla zriecť svojej viery.