Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. január

* 1580 Bury Saint Edmunds, Anglicko
† 21. január 1642 Tyburn, dnes mestská časť Londýna

Albán sa narodil v pohanskej rodine. Obrátil sa na katolicizmus a vstúpil do anglického kolégia v Douai vo Francúzsku, odkiaľ bol o nejaký čas prepustený pre porušenie disciplíny. V roku 1612 vstúpil do benediktínskeho kláštora v Dieuloeard vo Francúzsku. Odtiaľ ho poslali na misie do Anglicka. Tam ho v roku 1615 zatkli a poslali do vyhnanstva. V roku 1618 sa vrátil do Anglicka a znovu ho uväznili. Toto uväznenie trvalo do roku 1623, kedy ho na príhovor španielskeho veľvyslanca oslobodili. Anglicko však musel opustiť. Opäť sa tam vrátil a v roku 1625 ho znova uväznili. Vo väzení zostal 17 rokov, potom ho odsúdili na smrť. Spolu s ďalším mučeníkom Thomasom Reynoldom ich obesili, utopili a rozštvrtili v Tyburne dňa 21. januára 1642.