Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. január

* okolo 1050 Francúzsko
† 1109 Cîteaux, dnes St-Nicolas-lès-Cîteaux, Francúzsko

Sv. Alberich

Sv. Alberich

Alberich bol pustovníkom blízko Chatillon-sur-Seine, až kým sa nepripojil ku skupine, ktorá založila benediktínsky kláštor v Molesme (juhovýchodne od Paríža). Opátom sa stal sv. Róbert z Molesme. Albericha zvolili za priora. Mnísi sa však po čase vzbúrili proti tvrdým pravidlám, uväznili Albericha a opáta Róberta nútili opustiť kláštor. Keď Albericha prepustili, usiloval sa kláštor zreformovať, ale nepodarilo sa mu to. V r. 1098 spolu so sv. Róbertom, sv. Štefanom Hardingom a 18 ďalšími mníchmi založili kláštor v Citeaux. Róbert sa znova stal opátom a Alberich priorom. Viedol prísny a svätý život. V roku 1099 sa Róbert vrátil do Molesme, aby tam obnovil pôvodný ideál benediktínskej reguly. V Citeaux sa stal opátom sv. Alberich. Snažil sa, aby mnísi žili skutočný ideál mníšskeho života. Takto bol založený cisterciánsky rád, jeden z najvýznamnejších rádov v Cirkvi. Mnísi viedli prísnejší život ako benediktíni. Kým benediktíni nosili tmavé rúcho, cisterciáni začali nosiť biely odev. V roku 1102 získal kláštor nezávislosť od kláštora v Molesme, čo potvrdil pápež Paschal II. Príklad kláštora v Citeaux nasledoval aj kláštor v Molesme, kde opát Róbert zaviedol dodatočné prísnejšie prvky, ktoré dali kláštoru cisterciánsky charakter. Úplne cisterciánskym sa kláštor stal až po príchode sv. Štefana Hardinga.  Alberich zostal v Citeaux, kde aj zomrel 26. januára.