Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 5. október

* 21. marec 1918 Ferrara, Taliansko
† 5. október 1946 Rimini, Taliansko

Alberto Marvellii

Bl. Alberto Marvelli

Ako vrchol veľkého zhromaždenia Talianskej Katolíckej akcie v Lorete, Ján Pavol II. blahorečil 5. septembra 2004 Alberta Marvelliho, ktorý bol členom Katolíckej akcie. Tento mladý muž, pochádzajúci z Rimini, sa narodil v roku 1918 a zomrel v roku 1946 vo veku len 28 rokov, na následky dopravnej nehody.

 Pochádzal z Rimini, ale jeho rodiskom bola Ferrara. Narodil sa v zámožnej rodine, v ktorej sa mu dostalo kresťanskej výchovy. V roku 1930 sa rodina natrvalo presťahovala do Rimini. Tam začal Alberto Marvelli navštevovať Saleziánske oratórium a zapojil sa do Katolíckej akcie. A práve v Katolíckej akcii nadobudol bohaté skúsenosti týkajúce sa laického apoštolátu. V roku 1941 bol v Bologni promovaný na inžiniera a niekoľko mesiacov pracoval v turínskej fabrike Fiat. V roku 1944 sa vrátil do Rimini a tu prežil všetky dramatické udalosti, ktoré prináša koniec vojny a obdobie po vojne. Zo všetkých síl sa snažil pomáhať ľuďom, ktorí prežili túto pohromu: nesmieme zabudnúť, že Rimini bolo takmer vyhladené. Najprv bol menovaný za vedúceho inštitúcie, ktorá sa zaoberala ubytovaním, neskôr za člena mestskej rady a za člena výkonného orgánu kresťanskej demokracie. Začal rozvíjať rad rôznych iniciatív na prospech tých najchudobnejších, a to nielen v sociálnej oblasti, ale aj v oblasti náboženskej. Vďaka Konferencii sv. Vincenta pomáhal hlavne chudobným a bezdomovcom a preto založil aj „Omšu pre chudobných“. Ale Alberto Marvelli mal aj mnoho iných dobrých vlastností, ako bola jeho pozornosť pre trpiaci ľud. Snažil sa mu byť nablízku, snažil sa pomáhať, snažil sa byť oporou, dať mu nádej na lepšiu spoločnosť, na takú spoločnosť, v ktorej by sa vnímala Božia prítomnosť. Alberto Marvelli zomrel pri dopravnej nehode, ktorá bola – dalo by sa povedať – veľmi podivná, pretože do neho zozadu narazilo vojenské nákladné auto, pričom on išiel na bicykli. Pri dopravnej nehode utrpel vážne poranenie hlavy. Zomrel pár hodín nato v nemocnici. Už Ján Pavol II. ho 29. augusta 1982 uviedol ako príklad pre mladých, príklad pre kresťanov, ako príklad povolania ku svätosti. Čo sa týka jeho duchovnej veľkosti, Marvelli je klasickým príkladom – môžeme povedať charakteristickým – toho, aký má byť laický kresťan. Ten, ktorý pochopil, že je potrebné žiť v spoločnosti a posväcovať ju – a tým sa sám posväcuje. Tieto dve veci sa vzájomne prelínajú: on sa stal šíriteľom svätosti pre druhých, čím sa sám posväcoval. Zo všetkého najviac môžeme vidieť, že všetka jeho činnosť nachádzala neustály motív v každodennej modlitbe a v Eucharistii. Došlo to až tak ďaleko, že sa jeho činy stali modlitbou a modlitba sa prejavovala v jeho činoch.