Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. marec

* okolo 469 Vannes, Francúzsko
† okolo 550

Význam mena: biely (lat.)

Atribút: biskupský pastorál (berla)

Meno sv. Albína sa uvádza niekedy aj ako ako Aubin. Narodil sa v meste Vannes na území dnešného Francúzska okolo roku 469 v bohatej rodine. Už v mladom veku však stratil záujem o pozemské majetky a vstúpil do kláštora v Tintillocu, neďaleko mesta Nantes. Keď mal tridsaťpäť rokov (roku 504), stal sa opátom. Svojim spolubratom rehoľníkom bol vo všetkom vzorom. Držal sa zásady, že príklad je oveľa viac ako slová. V roku 529 si ho obyvatelia mesta Angers v západnom Francúzsku vyvolili za biskupa. On sa všemožne bránil, necítil sa schopným na tento úrad, keďže od mladosti neopustil brány kláštora. No nakoniec bol za biskupa vysvätený a aj keď s bázňou, predsa s veľkou láskou sa ujal nového úradu. Bol skutočným otcom a pastierom svojej diecézy. Počas svojho účinkovania preukazoval veľkú štedrosť voči chorým, chudobným a biednym. Oslobodzoval otrokov tak, že zaplatil za nich výkupné. Dbal na čistotu viery vo svojej diecéze. Napomínal i karhal. Niektorých dokonca aj vylúčil z Cirkvi. Roku 538 sa mu podarilo zvolať cirkevný snem do mesta Orléans, kde sa zišli biskupi z celého Francúzska. Odsúdili manželstvá, ktoré sa uzatvárali medzi pokrvnými príbuznými, a tak uviedli do platnosti cirkevný zákon. Albín zomrel 1. marca roku 550. Pochovali ho v kostole sv. Petra. V stredoveku sa úcta k nemu rozšírila nielen na území dnešného Francúzska, ale aj v Anglicku, Germánii a Poľsku. V tých časoch patril k najpopulárnejším svätým. Jeho hrob sa stal pútnickým miestom.