Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Rímske martyrológium z roku 2004 spomienku na sv. Alenu neuvádza.

Svätá

Sviatok: 18. jún

okolo 620-640

Pôvod mena: pochádzajúca z Magdaly (lat., z Magdalena) alebo svetlo, pochodeň (gr., z Helena)

Atribút: palma

Sv. Alena pochádzala z mesta Dilbeek pri Bruseli (dnešné Belgicko). Narodila sa okolo roku 620 v pohanskej rodine. Jej otec bol miestnym kráľom. Alena sa veľmi zaujímala o kresťanstvo a vo veku dospievania sa dala potajomky pokrstiť v kostole v obci Forest. Jej otec bol však naladený proti kresťanstvu. Keď sa dozvedel o krste svojej dcéry, veľmi sa nahneval a poslal vojakov, aby ju priviedli späť z kostola. Ona však nechcela ísť. Jeden z vojakov ju udrel tak, že roztrieštil rameno. Na následky zranenia zomrela 17. júna roku 640. Pochovali ju v obci Forest. V roku 1105 postavili nad jej hrobom kláštor benediktínskych sestier. Od roku 1582 jej pozostatky odpočívajú v striebornej schránke v oltári na chóre rehoľných sestier.