Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka sv. Alexandry nenachádza

Svätá

Sviatok: 20. marec

† okolo 300 Amisus, Paflagónia (dnešné severné Turecko, pobrežie Čierneho mora)

Význam mena: ochranca ľudí (gr.)

Symbol: palma

O sv. Alexandre z Amisa sa nám zachovalo len málo zmienok, hoci na druhej strane jestvuje viacej legiend, ktoré však neposkytujú príliš spoľahlivé fakty o siedmich ženách, ktoré predviedli pred prefekta v meste Amisus. Napriek hrozbám nezapreli svoju vieru v Boha a vyznali, že sú a ostanú kresťankami. Kvôli tomu ich mučili, bičovali, nechali hladovať a nakoniec ich hodili do rozpálenej pece. Avšak viac hodnoverné sa zdá svedectvo Teodota z Ancity, ktorý píše o siedmich pannách tých istých mien, ktoré dal kvôli viere utopiť prefekt Teoctenos. Nech to bolo akokoľvek, isté je, že mali veľkú vieru a odvahu dať aj život za Krista.

V Rímskom martyrológiu z r. 1956 sa ich spomienka datuje na 20. marca, hoci v iných zoznamoch sa udáva aj dátum 18. marca. Mená siedmich mučeníc sú: Alexandra, Klaudia (Claudia), Eufrasia, Matrona, Juliana, Eufémia a Teodózia.