Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 28. august

* 26, január 1882 Baranówka, Lubelskie, Poľsko
† 18. august 1944 Nawojowa Góra, Małopolskie, Poľsko

Narodil sa 1. 3. 1891 v Baranówke, blízko Lubartowej (vo východnom Poľsku), kde ho otec Vojtech a matka Mariana (roz. Goždziková) pokrstili. V 12 rokoch sa stal žiakom malého seminára bosých karmelitánov vo Wadoviciach. V 17 rokoch prešiel do Czerne, kde 29. 8. 1908 prijal rehoľný habit aj s novým menom Alfons Maria od Ducha Svätého.

Hneď po noviciáte začal vo Wadoviciach študovať filozofiu. V roku 1912 zložil večné sľuby a potom sa pustil do štúdia teológie v Krakove. Kvôli vojne musel odtiaľ predčasne odísť. Po Wadoviciach bol poslaný pokračovať v štúdiách do rakúskeho Linza a potom do Viedne, kde prijal kňazské svätenie 16. 7. 1916. Primičnú svätú omšu išiel slúžiť do kostola, v ktorom bol pokrstený a vrátil sa dokončiť posledný rok štúdia. Potom bol predstaveným v Czernej poslaný do Krakova vo funkcii lektora a novicmajstra. Roku 1920 sa stal prefektom a profesorom v malom wadovickom seminári. Jeho starostlivosťou bola postavená nová budova školy a došlo k všestrannému povzneseniu seminára.

Zúčastnil sa generálnych kapitúl v Ríme a bol provinciálnym predstaveným. Stal sa obľúbeným kazateľom, dirigoval chlapčenský zbor a veľmi dôsledne žil svoje povolanie v službe Kristovi a jeho Matke, kráľovnej Karmelu.

V roku 1930 zvolili v Czernej Alfonza Máriu od Ducha Svätého za priora. V rokoch 1936 až 1939 bol ekonómom kláštora a potom znova priorom. Za okupácie, vďaka znalosti nemčiny, ľahšie riešil problémy s Nemcami. Od apríla 1944 boli v časti kláštora deti z ústavu v Czernej. Od 28. augusta bola celá budova zabraná Nemcami na vojenské účely. Rehoľníkov zhromaždili a aj s miestnymi obyvateľmi ich hnali smerom na Krzeszowice. Otca Alfonza odviezli autom smerom k Rudawe. Pred obcou Nawojowa Gora videlo niekoľko obyvateľov, ako pri lúke zastavilo nemecké vozidlo, z ktorého vyhodili otca Alfonza, ktorému nariadili ísť pred autom. Nacisti po ňom začali strieľať a keď sa zrútil, vyskočili a kopali do neho. Jeden muž ho potom naložil na povoz a prišiel s ním do Rudawy, sám s ťažkým zranením, ktorému po zaopatrení tiež podľahol.

V roku 1983 bol v mieste Alfonzovho umučenia kardinálom Františkom Macharskim vystavaný kostol. Pápež Ján Pavol II. otca Alfonza Mária od Ducha Svätého blahorečil 13. 6. 1999 medzi 108 poľskými mučeníkmi druhej svetovej vojny.

Bosí karmelitáni si ho pripomínajú liturgickou nezáväznou pamiatkou 12. júna, vo svete 28. augusta.