Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 6. jún

* Cannes, Francúzsko
† Cannes, Francúzsko

Význam mena: milý, milený, milovaný, obľúbený (lat.)
Amantius a päť daľších kňazov bolo umučených pre vieru. Traja z týchto spoločníkov v umučení sú označovaní ako Amantiovi bratia. Biskup a mučeník, ktorý slúžil v kostole na území mesta Cannes a spravoval aj mesto Noyon vo Francúzsku.