Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. apríl

* 380 Canterbury, Anglicko
† 448 Como, Taliansko

Význam mena: milý, milený, milovaný, obľúbený (lat.)

sv. Amantius z Como

Sv. Amantius pochádzal údajne z anglického mesta Canterbury. Jeho matka bola spríbuznená s východorímskymi cisármi, a to pravdepodobne s Teodóziom II.

Amantius bol tretím biskupom v podalpskom meste Como v severnej Itálii. Nastúpil po sv. Provinovi, ktorý zomrel r. 420. Z jednej návštevy Ríma si priniesol ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Na ich počesť dal potom postaviť kostol, ktorý v 9. stor. prebudovali a zasvätili sv. Abondiovi, Amantiovmu cennému pomocníkovi a nástupcovi.

Biskup Amantius zomrel pravdepodobne 8. apríla 448. Jeho telesné ostatky uchovávali v kostole, ktorý dal postaviť.  V r. 1590 ich preniesli do jezuitského kostola, ktorého je spolupatrónom so sv. Félixom.

 

Literatúra:

ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.

DIAN, D. – JUDÁK, V.: Každý deň so svätými. Trnava : SSV, 2007.