Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. január

† okolo r. 40 Eleutheropolis, dnes Bayt Jibrin, Izrael

Význam mena: Boží dar (hebr.)

Sv. Ananiáš bol členom komunity kresťanov v Damasku. Okolo roku 33 dostal videnie, v ktorom mu Boh prikázal, aby v meste vyhľadal Šavla, budúceho apoštola Pavla, ktorý práve stretol Ježiša Krista, ako o tom hovorí Kniha Skutky apoštolov 9,1-19. Ananiáš poslúchol Boží hlas, našiel Pavla, uzdravil ho zo slepoty a pokrstil. Krátko na to Pavol začal svoju misionársku prácu. Podľa tradície Ananiáš potom ohlasoval evanjelium po celej Svätej zemi. Dostal sa až do Eleutheropolisu (dnes Bayt Jibrin na juhu Izraela), kde pred miestnym vládcom Liciniom vyznal svoju vieru v Krista. Za to ho zbili a ukameňovali. Pravoslávna tradícia hovorí o ňom ako o biskupovi mesta Damask.