Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. december

† 25. december 304 Palmaria (?), Taliansko, alebo Sirmium, dnes Sremská Mitrovica, Srbsko

Význam mena: vzkriesená (gr.)

Atribúty: nožnice, váza alebo nádoba, zviazaná na hranici alebo pri kole

Patrónka pri bolestiach hlavy, hrudníka, pri psychických chorobách

Sv. Anastázia, grécka ikona

Sv. Anastázia, grécka ikona

Sv. Anastázia Mladšia je poctená tým, že jej pamiatka sa slávi 25. decembra – na Božie narodenie pri druhej omši. Spomína sa aj v Rímskom kánone v liturgii sv. omše, hoci až do konca piateho storočia nebola v Ríme uctievaná. Pravdepodobne bola rodáčkou zo Sirmia v Panónii a bola mučená počas prenasledovania za cisára Diokleciána. Podľa tradícií bola dcérou Praetextata (Praetextatus), rímskeho šľachtica. Proti svojej vôli ju vydali za pohana menom Publius, ktorý bol vojakom a zomrel počas bojov v Perzii. Ako vdova sa Anastázia starala o prenasledovaných kresťanov. Zatknutie neobišlo ani ju. Spolu s ďalšími kresťanmi ju naložili na loď a previezli na ostrov Palmaria pri talianskom pobreží. Tam všetkých upálili. Podľa iných zdrojov zomrela v Sirmiu alebo v Ríme.