Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

spomienka na sv. Anastáziu sa v Rímskom martyrológiu z r. 2004 už nenachádza

Svätá

Sviatok: 28. október

† okolo 253 Rím, Taliansko

Význam mena: vzkriesená (gr.)

Život sv. Anastázie poznáme viac-menej len z legiend. Pochádzala zo vznešenej rímskej rodiny. Žila ako panna medzi rovnako zmýšľajúcimi kresťanskými ženami v Ríme. Počas prenasledovania za cisára Valeriána bola uväznená a ukrutne mučená prefektom menom Probus. Keď si popýtala trochu vody, muž menom Cyril jej ju doniesol. Za túto láskavosť ho spolu s ňou sťali.