Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. apríl

* pred 640 Alexandria, Egypt
† okolo 700 Sinaj

Význam mena: vzkriesený (gr.)

Sv. Anastázius bol opátom v kláštore sv. Kataríny na Sinaji. Bojoval proti bludom monofyzitizmu, monoteletizmu a nestorianizmu. Oponoval aj Židom. Vďaka svojmu zápalu za pravú vieru ho nazývali „novým Mojžišom“. Napísal viacero spisov, napr. 154 otázok a odpovedí týkajúcich sa predovšetkým exegézy, ale aj histórie vzniku heréz a zasadaní cirkevných snemov.