Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 10. júl

* Monteleone Sabina, Rieti, Taliansko
† okolo 250 alebo okolo 303 Rím

Atribúty: meč, drak, býk

Patrónka pri modlitbách za dážď

Podľa tradície bola Viktória spolu so svojou sestrou Anatóliou umučená počas prenasledovania kresťanov za cisára Décia, t.j. okolo roku 250. Podľa inej tradície to bolo za cisára Diokleciána, teda okolo roku 303. Akokoľvek, zmienky o týchto dvoch mučeniciach sa nachádzajú v starých zoznamoch svätých: De Laude Sanctorum a Hieronymovo martyrológium. Mená oboch svätíc sú vložené aj do najnovšieho Rímskeho martyrológia z roku 2004.

Viktória bola zasnúbená s pohanským šľachticom menom Eugenius. Eugenius mal priateľa Títa Aurélia, tiež pohana, ktorý si chcel zobrať za manželku Anatóliu. Tá ho však odmietla. Preto Eugenius s Títom Auréliom požiadali Viktóriu, aby ju presvedčila. Ona ich žiadosti vyhovela, no Anatólia sa nechcela vzdať panenstva. Dôvodila tým, že mala raz videnie, kde jej bola ukázaná nesmierna hodnota panenstva pre Božie kráľovstvo. Vtedy sa rozhodla, že chce patriť jedine Kristovi. Keď to počula Viktória, sama zrušila zasnúbenie s Eugeniom a tiež sa rozhodla pre panenstvo. Eugenius a Títus Aurélius zostali bez seba od hnevu, keď sa dopočuli o výsledku Viktóriinho prehovárania. Eugenius uväznil Viktóriu vo svojej vile a mučil ju hladom, aby ju donútil k sobášu. Nič však nepomohlo. Vydal ju teda rímskym úradom. Kvôli tomu, že sa nechcela vzdať svojho presvedčenia, bola sťatá. Anatóliu uväznil zase Aurélius. Postihol ju ten istý osud.