Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Patrí do skupiny kórejských mučeníkov

Svätý

Sviatok: 20. september (spolu so skupinou kórejských mučeníkov); deň smrti: 16. september

* 1821 Taegon, Kórea
† 16. september 1846 Soul, Južná Kórea

Sv. Andrej Kim Tae-gon

Sv. Andrej Kim Tae-gon

Andrej Kim Taegon sa narodil v roku 1821 v zámožnej kresťanskej rodine v meste Taegon. Jeho otec bol hlboko veriaci, v ich dome sa schádzali kresťania i katechumeni, ktorí chceli prijať krst. Keď mal Andrej 15 rokov, do Kórey prišli prví francúzski misionári (1836). Pomohli Andrejovi dostať sa do Macaa, kde sa potom pripravoval na kňazstvo. Do vlasti sa vrátil už ako diakon v roku 1844, aby pripravil príchod biskupa Mons. Ferréola. Spolu s viacerými kresťanmi sa potom odplavil do Šanghaja, kde bol vysvätený za kňaza. Potom sa vrátil s biskupom v tajnosti naspäť do Kórey. V roku 1846 ho biskup poveril, aby odniesol listy do Európy cez pekinského biskupa. Po ceste ho však odhalili a uväznili. Absolvoval výsluch u mandarína, potom u gubernátora a pretože bol šľachtic, aj u kráľa. Nikde nezaprel svoju vieru, vyhlásil, že je kresťan. Mučili ho a nakoniec ho 16. septembra 1846 v Soule sťali. Je prvým kórejským kňazom-mučeníkom.