Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 14. júl

* 1377 zámok Marsciano v Orvieto, Pápežský štát
† 14. júl 1435 Foligno, Umbria, Pápežský štát

bl. Angelína z Marsciana

Angelína sa narodila v roku 1377 v grófskom rode, na hrade Hory Jova v Umbrii. Po dvojročnom manželstve a smrti manžela sa slobodnejšie venovala duchovnému životu. Privádzala hriešnikov k pokániu a podporovala vdovy a siroty. Bola zakladateľkou vetvy františkánskeho rádu „rehoľných terciárok“ (1397), pre ktorý vybudovala na rôznych miestach 20 kláštorov a bola ich generálnou predstavenou. Zomrela vo Foligne 14. júla 1435 a blahoslavená bola 8. marca 1825 pápežom Levom XII.