Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. december

† 407 Solún, Grécko

Sv. Anízius bol biskupom v Solúne v Grécku. Bol priateľom sv. Ambróza. Za biskupa bol menovaný v roku 383. Pápež Damaz ho tiež vymenoval za apoštolského vikára v Illýrii. Anízius sa zastával sv. Jána Chryzostoma (Zlatoústeho) – bol jedným zo šestnástich macedónskych biskupov, ktorí kvôli nemu apelovali na pápeža Inocenta v roku 404.