Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 9. jún

* 29. máj 1769 Siena, Taliansko
† 9. jún 1837 Rím, Taliansko

beata_ana_maria_taigi

Anna Mária Taigi

Anna Maria Gesualda Antonia Taigi, rodená Giannetti, pochádzala zo Sieny. Ako 22-ročná sa vydala. Krátko žila veľmi rozmarne, ale po svojom návrate k Bohu začala prežívať intenzívny duchovný život s mystickými zážitkami. Mala 7 detí a svojmu manželovi bola príkladnou manželkou. Všetky životné problémy znášala s veľkou trpezlivosťou a statočnosťou. Stala sa terciárkou a pre mnohých veľmi dobrou radkyňou.

Narodila sa 29. mája 1769 v Siene v Taliansku, ako prvé dieťa lekárnika Gianettiho. Jeho súkromná firma skrachovala a ako schudobnelá rodina sa presťahovali do Ríma. Anna Mária chodila do kláštornej školy pre deti robotníkov. Otec slúžil v kniežacej rodine, v ktorej našiel miesto aj pre Annu. Tam sa zapáčila mladému Dominikovi Taigimu, ktorý bol dobrým katolíkom, ale tvrdej povahy. Keď neskôr požiadal Annu Máriu o ruku, súhlasila.

Vydávala sa ako 22-ročná v rímskom kostole sv. Marcela a jej sobáš bol označený ako svadba z rozumu. Na začiatku manželstva veľmi zmenila štýl života. Jej zbožnosť ochabla a skromnosť nahradila rozmarnými zábavami a drahým oblečením. Dominik nedokázal svojej žene nič odoprieť, aj keď začala žiť nad pomery. Svoje svedomie tíšila tým, že na starostlivosť o dušu má do konca života dosť času. Boh si však želal jej skoré obrátenie. Raz ju stretol otec Angelus z radu servítov a v srdci počul hlas: „Vernuj pozornosť tejto žene. Prispeješ k jej obráteniu…“

Annu Máriu začali čím ďalej tým viacej trápiť výčitky svedomia, až stratila pokoj. V tomto stave navštívila kostol, v ktorom sa vydávala a jej kroky viedli do spovedelnice, v ktorej sedel otec Angelus. Privítal ju slovami: „Tak predsa ste prišli?“ Anna Mária po spovedi pocítila silné Božie volanie, rozhodla sa vzdať akýchkoľvek pôžitkov a žiť pre Boha, ktorému odovzdala celý život.

Svoje rozhodnutie zobrala vážne a stala sa vzornou a skromnou manželkou i matkou. Do domácnosti vnášala pokoj a lásku. Naučila sa mierniť nepríjemnosti, aj manželovu tvrdú povahu. Mali spolu sedem detí, ale dve jej zomreli. Často sa v noci modlila a tiež vstúpila do tretieho rádu Najsvätejšej Trojice. Starala sa aj o starnúcich rodičov a spávala vraj len dve hodiny.

Jedna z dcér Anny Márie, ktorá sa vydala a mala šesť detí, náhle ovdovela. Matka ju aj s deťmi vzala k sebe. Ich dom navštevovalo veľa ľudí prosiacich o pomoc či radu. Prišli za ňou aj niektoré významné osobnosti, ako kardinál Pedricini, kráľovná z rodu Bourbonovcov a sv. Vincent Pallotti.

Počas svojho duchovného života mávala Anna Mária stavy extázy a osvietenia. V týchto mystických stavoch vídala slnečný disk, nad ktorým prečnievala tŕňová koruna. V slnku rozpoznávala zreteľné postavy a znamenia budúcich, minulých aj súčasných udalostí. Predpovedala aj dátum svojej smrti: 11 dní po 68 rokoch. Manžel Dominik Taigi po jej smrti vyhlásil: „Keby som prešiel celý svet, nenašiel by som takúto ženu. Stratil som v nej veľký poklad.“

V roku 1920 ju pápež Benedikt XV. blahorečil. V roku 1968 otvorili rakvu blahoslavenej Anny Márie Taigi a jej telo našli po 131 rokoch neporušené.

anna maria taigi

Hrob blahoslavenej Anny Márie Taigi v kostole San Crisogono, Rím.