Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. máj

† 303

Anthimus bol zrejme správcom jedného kostola v Ríme. Viacerí pohania sa na jeho kázanie obrátilo. Jeden z týchto konvertitov bol rímskym prefektom. Nevieme, či úmyselne alebo neúmyselne upútal pozornosť úradov na Anthima. Zatkli ho a odsúdili na smrť. Podľa tradície bol zázračne zachránený a ušiel. Vzápätí ho chytili znova a sťali. Stalo sa to na Via Salaria.