Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 17. jún

† okolo 411 Besançon, Francúzsko

Sv. Antidius bol biskupom v meste Besançon. Umučený pre vieru bol začiatkom 5. storočia.