Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 6. február

† 265

O sv. Antoliánovi sa zmieňuje sv. Gregor z Tours ako o jednom z mučeníkov z Auvergne vo Francúzsku za vlády cisára Valeriána. Spolu s ďalšími mučeníkmi bol zabitý pre vieru.