Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Patrí do skupiny kórejských mučeníkov

Svätý

Sviatok: 20. september; deň smrti: 29. apríl

* 1795 Gusan, Južná Kórea
† 29. apríl 1841 Tangkogae, Južná Kórea

Anton Kim Song-u bol konvertitom. Svoj dom poskytoval strenutiam kresťanov. Spoločne sa tam stretávali, čítali Sväté Písmo a modlievali sa. Stále bola však nad nimi hrozba smrti kvôli prenasledovaniu kresťanov, ktoré zúrilo v tých časoch v Kórei. Antonov brat lekárnik Jozef Chang Song bol zavraždený kvôli viere v roku 1839. O dva roky neskôr zajali aj Antona a uväznili ho. Keďže sa nechcel vzdať svojej viery, 29. apríla 1841 ho zaškrtili. Spolu s ďalšími kórejskými mučeníkmi bol blahorečený v roku 1925 a svätorečený 6.5.1984 pápežom sv. Jánom Pavlom II.