Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 31. október

† okolo 660

Sv. Anton bol jeden rok arcibiskupom v Miláne v Taliansku. Jeho relikvie uložil sv. Karol Borromejský v kostole sv. Simpliciána v roku 1581.