Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 27. júl

8. storočie

Sv. Antúza sa narodila začiatkom 8. storočia pravdepodobne v meste Onoriade v provincii Anatolia pri Čiernom mori. Jej rodičia sa volali Strategio a Febronia. Antúza mnoho rokov žila v samote podľa vzoru učiteľa mníšstva Sisinnia. Neskôr založila mužský kláštor v Mantineione pri meste Claudiopolis s kostolom zasväteným Apoštolom a ženský kláštor, ktorý dala postaviť neďaleko na ostrove na jazere pri Efteni-Göl s kostolom zasväteným Panne Márii. V tých časoch sa šíril blud ikonoklazmu (obrazoborectvo; odstraňovanie ikon a obrazov svätých). Sám cisár Konštantín V. bol v zajatí tohto bludu, dokonca zvolal koncil do Hierie, ktorý však nebol uznaný pápežom, a tak sa neradí medzi cirkevné koncily. Konštantín však presadzoval v praxi jeho závery – najmä nariadenie odstrániť obrazy svätých. Za to si vyslúžil aj prezývku „Kopronimus“, čo pochádza z gréckeho slova „koprós“, hnoj. Antúzu obžalovali u cisára, že neposlúchla jeho nariadenie. Cisár ju dal uväzniť a potom musela odísť do vyhnanstva. Vrátiť sa mohla až neskôr, keď mala cisárovná Irena ťažký pôrod a priviedla na svet dvojičky. Antúza vtedy predpovedala, že sa to skončí šťastne. Cisárovná dokonca nazvala po Antúze dcéru, ktorú práve priviedla na svet. Túto si tiež uctievame ako svätú. Antúza sa vrátila do kláštora. Podľa tradície vykonala viacero zázrakov. Zomrela asi v roku 777.