Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. apríl

* okolo 286 Gagae, Lýcia, dnes ruiny pri meste Kumluca v južnom Turecku
†  2. apríl 306 Cézarea (prímorská), Izrael

Apián pochádzal z bohatej pohanskej rodiny. Dostal kvalitné vzdelanie – študoval na univerzite v Beryute vo Fenícii (dnes Bejrút v Libanone). Tam sa stretol s kresťanmi a s kresťanskou vierou. To ho veľmi oslovilo. Rozhodol sa odísť do Cézarey v Izraeli, kde sa zaradil medzi žiakov sv. Pamfila. Všetci žili asketickým životom a zároveň sa vzdelávali. Spolu s Apiánom sa tu vzdelával aj sv. Euzébius Cézarejský. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Maximína Daiu nariadili kresťanom aj v Cézarei, aby sa klaňali pohanským bohom. Apián vtedy smelo išiel za miestodržiteľom, ktorý chcel práve verejne obetovať pohanskú obetu. Chytil ho za pravú ruku, aby mu v tom zabránil. Miestodržiteľ ho dal zajať a uväzniť. Predviedli ho pred súd. Keď sa nechcel vzdať svojej viery, bili ho a mučili. Po troch dňoch ho hodili do mora. Podľa svedectva sv. Euzébia nastalo zemetrasenie a Apiánovo mŕtve telo vlny priniesli na breh.