Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. august

* okolo 432 Lyon, Francúzsko
† 481 (alebo 486) Clermont, dnes Clermont-Ferrand, Francúzsko

Sv. Apolinár sa narodil v Lugdunume (Lyon), okolo roku 432. Pochádzal zo šľachtickej rodiny a dostal vynikajúce vzdelanie v klasickom štýle. Pri vstupe do armády sa oženil s Papianillou, dcérou Avita, ktorý sa stal vládcom Západu v roku 455. Žil na cisárskom dvore a prežil zosadenie Avita v roku 456. Následne pôsobil ako hlavný senátor a prefekt Ríma (r. 468 – r. 469). Potom sa uchýlil do Galie, kde pokračoval v zhromažďovaní faktov, ktoré značne prispeli k nahliadnutiu do vtedajšej politickej situácie. V roku 469, hoci nie z vlastnej vôle a bez vysviacky, bol menovaný za biskupa Clermontu. Vybrali ho pre jeho nábožnosť a schopnosť obrániť ľudí pred inváziou Gótov. Apolinár sa rozhodol pre skromný životný štýl svojho biskupstva. Všetko sa snažil robiť dôsledne; čoskoro sa stal všeobecne uznávanou autoritou. Oponoval kráľovi Gótov – Euricovi, za čo musel ísť do vyhnanstva. Bol vynikajúcim rečníkom a poetom. Zaviedol dni verejnej modlitby, nazývané „Spoločné modlitby“. Dvadsaťštyri z jeho listov a poém sa zachovali a predstavujú cenný prameň z toho obdobia. Apolinár sa považuje za posledného reprezentanta obdobia klasickej rímskej kultúry, ktoré bolo pekonané inváziou Germánov.