Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. január

† okolo 179

Sv. Apolinár bol jedným z najslávnejších biskupov 2. storočia. Euzébius, sv. Hieronym a ďalší sa o ňom vyjadrujú s veľkou úctou a udávajú o ňom niekoľko faktov. Biskupom sa stal okolo roku 161. Vydal apológiu, ktorá je obhajobou kresťanského náboženstva proti cisárovi Markovi Auréliovi, ktorý krátko pred tým dosiahol víťazstvo nad Kvádmi, ľuďmi, ktorí obývali územie dnešnej Moravy. Jedna z jeho légií, dvanásta, bola zložená prevažne z kresťanov. Keď armáda umierala kvôli nedostatku vody, vojaci tejto légie padli na kolená a prosili Boha o pomoc. Účinok bol okamžitý, pretože začal padať výdatný dážď a za pomoci búrky dobili Germánov. Cisár túto légiu pomenoval „Hromová légia“ a zmiernil prenasledovanie.

Sv. Apolinár, ktorý bol vtedy biskupom v Hieropolise vo Frýgii, vydal apológiu kvôli ochrane svojich veriacich, ale takisto aj preto, aby cisárovi pripomenul, že priazeň Boha dostal vďaka modlitbám kresťanov. Dátum jeho úmrtia je neznámy, ale pravdepodobne umrel skôr ako Marcus Aurélius, okolo roku 175.