Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

v Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na ňu už nenachádza

Sviatok: 5. január

† zač. 5. stor. púšť južne od Alexandrie, Egypt

Apolinára bola dcérou rímskeho pretoriánskeho prefekta Anthemia, ktorý v rokoch 408-414 vládol na Východe v Konštantínopole namiesto neplnoletého cisára Teodózia II. Preto sa niekedy nazýva aj cisárom. Spolu so svojou manželkou chceli, aby sa ich dcéra Apolinára dobre vydala. Ona však nechcela. Vyjavila im svoju túžbu zasvätiť sa Bohu. So súhlasom rodičov odišla na púť do Svätej Zeme a následne do Alexandrie. Prepustila všetko svoje služobníctvo, kúpila si mužské šaty a odišla na púšť do samoty. Pod mužským menom Doroteus žila mníšsky život. Bola učeníčkou sv. Makária Alexandrijského. Pravda o jej pôvode a pohlaví bola odhalená až pri jej smrti.