Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. apríl

† 185 Rím, Taliansko

Mučeník, ktorého Apológia (obrana viery) sa považuje za jeden z najvzácnejších dokumentov raného cirkevného spoločenstva. Apolónius bol rímskym senátorom. Jeden z jeho otrokov ho udal, že je kresťan. Pretoriánsky prefekt Sextus Tigidius Perennis uväznil Apolónia, no otroka, ktorý ho udal, popravil. Od Apolónia žiadal, aby sa zriekol viery. Apolónius odmietol, a tak sa tento prípad dostal pred Rímsky senát. Práve tu sa uskutočnila debata medzi Perennisom a Apolóniom, kde Apolónius jasne poukázal na krásu a hodnotu kresťanstva. Napriek svojej výrečnej obhajobe bol Apolónius odsúdený a sťatý.