Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. apríl

† 305

Sv. Apolónius bol diakonom alebo kňazom. Počas prenasledovania za cisára Diokleciána ho spolu s ďalšími spoločníkmi zatkli a kvôli viere usmrtili. Stalo sa to v Alexandrii v Egypte.