Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Titul „Apoštol národov“ dostal sv. Pavol, pretože neúnavne hlásal evanjelium v rôznych krajinách svojej doby. Priniesol radostnú zvesť pohanom aj židom v Malej Ázii (Efez, Ikónium, Perge), pohanom v Grécku (Atény), v Macedónsku, na Cyprus, Krétu, do Ríma. Právom o sebe bez pýchy hovorí, „pracoval som viac ako všetci ostatní dohromady“.