Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Pod týmto slovným spojením rozumieme svätcov, ktorí sa zaslúžili o pokresťančenie a rozšírenie viery na území dnešného Anglicka. Medzi nich patrí najmä sv. Augustín z Canterbury, pápež sv. Gregor Veľký, ale aj patrón Anglicka sv. Juraj.