Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 14. február, na Slovensku slávnosť 5. júla

Pod názvom „Apoštoli Slovanov“ rozumieme slovanských vierozvestov sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Svoj pastoračný a kultúrny úspech medzi Slovanmi v 9. storočí dosiahli predovšetkým tzv. inkulturáciou, prispôsobením sa podmienkam reči Slovanov, zostavením písma, zodpovednosťou v hlásaní Božieho slova a horlivosťou v službe. Konštantín sa stal ku koncu svojho života mníchom v Ríme a prijal meno Cyril. Metod sa stal arcibiskupom na Veľkej Morave. U pápeža dosiahli uznanie štvrtého oficiálneho bohoslužobného jazyka – staroslovienčiny (po hebrejčine, gréčtine a latinčine). Sú spolupatrónmi Európy.