Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

pôvodným menom Arascach

Svätý

Sviatok: 21. júl

* Írsko (alebo Akvitánia ?, Francúzsko)
† 618 (?) Strasbourg, Francúzsko

Kde sa narodil sv. Arbogast, nevieme s určitosťou povedať. Žil zrejme ako pustovník. Okolo roku 550 prišiel ako misionár do Alsaska. Stal sa biskupom v meste Strasbourg. Pripisujú sa mu viaceré zázraky, napr. vzkriesenie kráľovho syna, ktorý zahynul pri poľovačke. Uzdravoval chorých, vyháňal zlých duchov. Snažil sa zorganizovať cirkevný život. Niektoré zdroje uvádzajú rok 678 ako rok jeho smrti, no nesedí to s archeologickými nálezmi. Nad jeho hrobom postavili kostol, ktorý sa stal cieľom mnohých pútnikov. Pokladá sa za apoštol Alsaska.