Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. máj

* 12. október 1846 Verolanuova, Brescia, Taliansko
† 20. marec 1912 Botticino Sera, Taliansko

Patrón krívajúcich

Sv. Arcangelo Tadini, kňaz

Sv. Arcangelo Tadini, kňaz

Arcangelo sa narodil 12. októbra 1846 vo Verolanuova (Brescia) v Taliansku. Prvá manželka jeho otca Pietra Tadiniho zomrela vo veku 28 rokov. Zanechala sedem synov. Pietro sa po deviatich rokoch od jej smrti znova oženil a mal ďalších štyroch synov. Najmladší bol práve Arcangelo. Keď mal 14 rokov, otec zomrel. Bolo to desať rokov pred jeho kňazskou vysviackou. Mama zomrela v roku 1880, desať rokov po vysviacke. Ako mladý mal nehodu, ktorá ho natrvalo poznačila – do konca života kríval. Teologické štúdiá absolvoval v Brescii v Taliansku. Do seminára nastúpil, keď mal 18. rokov. Okrem neho vstúpili do seminára ešte dvaja jeho bratia, no jeden z nich bol nakoniec prepustený (pravdepodobne z politických dôvodov). Druhý sa stal kňazom.

Arcangelo bol vysvätený v roku 1870. Keďže vzápätí ochorel, prvý rok svojho kňazstva strávil doma a liečil sa. V rokoch 1871-1873 bol kaplánom v horskom mestečku Lodrino, neskôr v kostole Santa Maria della Noce pri Brescii a potom v Botticino Sera, kde sa stal po dvoch rokoch kaplánskej služby v roku 1887 farárom. Tu zostal až do svojej smrti. Medzi ľuďmi bol obľúbený vďaka tom, že sa o nich zaujímal a ku každému bol pozorný. Bol rodeným rečníkom, mal dar zaujať poslucháčov a zapáliť ich za vec. Pod jeho vedením farnosť ožila, zjednotila sa. Veľa sa rozprával s ľuďmi a kostol sa stal centrom ich spoločenstva. V období priemyselnej revolúcie založil Asociáciu vzájomnej pomoci robotníkov, bola to forma sociálneho poistenia pre chorých, starých a tých, ktorí boli pre niečo neschopní pracovať a postarať sa o seba. Za svoje dedičstvo vybudoval továreň pre ženy, kde sa priadlo. Bola to veľmi dobrá príležitosť pre miestne ženy, ktoré nemohli inde dostať prácu. V roku 1900 založil otec Arcangelo Kongregáciu pracujúcich sestier svätého domu v Nazarete, ktoré pracovali v továrňach so ženami, dávali im príklad svojím životom a príležitostne im aj poskytovali vzdelávanie. Dnes má rehoľa okolo 200 členov a jej úlohou je pomáhať ľuďom v núdzi, najmä imigrantom a bývalým prostitútkam. Otec Arcangelo neúnavne pracoval. Silu čerpal z modlitby, veľmi veľa času strávil pred Najsvätejšou Sviatosťou. Zomrel 20. marca 1912 v Botticino Sera. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1999. Do zoznamu svätých ho zapísal pápež Benedikt XVI. dňa 26. apríla 2009.