Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. jún

* okolo 523 Lyon (?), Francúzsko
† 16. jún 551 Lyon, Francúzsko

Význam mena: zlatý (z lat.)

Aurelián sa narodil začiatkom 6. storočia v Lyone. Jeho otec bol biskupom tohto mesta a osobným poradcom kráľa Childeberta I. Za biskupa mesta Arles v južnom Francúzsku bol menovaný v roku 546. Pápež Vigílius ho menoval za pápežského vikára pre územie celej Gálie a odovzdal mu palium. V roku 550 na pápežovu žiadosť Aurelián intervenoval u kráľa Childeberta v prospech rímskych kostolov pri meste Gotenkönig Totila, ktoré boli v rukách ariánov. Kráľ jeho žiadosti vyhovel, kostoly sa vrátili rímskej Cirkvi. V meste Arles Aurelián založil mužský kláštor sv. Petra a ženský mníšsky kláštor sv. Márie. Pre obidva napísal regule. Počas svojho pôsobenia bojoval proti arianizmu. Zomrel v Lyone roku 551, keď sa vracal z koncilu v Orléans. Je pochovaný v kostole St. Nizier v Lyone.